Ogłoszenia

Powrót

  • Zapytanie na uzyskanie oferty na wdrożenie technologii efektywnej segregacji
    opakowań PET, HDPE i TETRA-PAK. Treść

  • 29. VIII. 2013r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
    " Linia sortowania odpadów komunalnych niesegregowanych".
    Treść

     

Powrót