Dofinansowania

Powrót

INNOWACYJNA_GOSPODARKAEU
Projekt pt. „Wdrożenie własnej technologii efektywnej segregacji opakowań PET, HDPE i TETRA-PAK" nr POIG.04.03.00-00-D45/12-00 dla inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym zgodnie z umową kredytu technologicznego S/30/10/2012/1157/K/KT/EKO/EKO z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2012 roku a także umową o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-D45/12-00 z 2 września 2013. W ramach projektu zakupiono: separator optopneumatyczny o szerokości 2000mm, dwa separatory optopneumatyczne o szerokości 1400mm, stację kompresorów śrubowych, kabinę sortowniczą, konstrukcje stalowe i przenośniki taśmowe wraz z zasilaniem i oprogramowaniem, przenośniki bunkrowe.
Łączny koszt inwestycji 10 000 000,00 zł netto . Wartość kredytu technologicznego 7 000 000,00 zł.
Projekt pt. „Wdrożenie technologii efektywnego sortowania i odzysku odpadów z wykorzystaniem separatorów” nr POIG.04.03.00-00-125/10 dla inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym zgodnie z umową kredytu technologicznego 2189/09/210/1102/K/KT z dnia 30 września 2010 roku a także umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.03.00-00-125/10-00 z 4 lutego 2011. W ramach projektu zakupiono separatory optopneumatyczne, separator metali, stację kompresorów oraz przenośniki i konstrukcje stalowe. Łączny koszt inwestycji 4 500 000 zł netto . Wartość kredytu technologicznego 3 375 000,00 zł.

Powrót