Certyfikaty

Powrót

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
W naszej firmie został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, którego integralną częścią jest Polityka Jakości Zawierająca najważniejsze postulaty i cele Najwyższego Kierownictwa. Firma posiada zintegrowany certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem według normy PN-EN ISO 9001:2015 PN-EN 14001:2015.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015

Osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług oraz zadowolenie klientów zawsze było i jest głównym priorytetem naszego przedsiębiorstwa.
Zadowolony klient jest reklamą naszej firmy. Temu celowi podporządkowane są wszelkie działania podejmowane przez kierownictwo, dotyczące zarówno doboru wykwalifikowanego personelu jak i rozbudowy oraz modernizacji parku maszynowego. Staramy się być najlepsi w tym co robimy. Fachowa obsługa naszego personelu, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby klienta są składowymi naszego sukcesu.
Podstawowym kryterium jakości jest spełnienie wymagań naszych klientów oraz zdobycie ich zaufania. Nowoczesny sprzęt w połączeniu z nowoczesnymi i efektywnymi instalacjami do przetwarzania odpadów pozwalają osiągnąć nam wysoki standard wykonywanych usług.
Jakość w naszej firmie jest priorytetem, dotyczy to pracy na każdym stanowisku i obowiązuje całą załogę. Właściciel firmy dba o swoją kadrę, a każdy pracownik dąży do ciągłej poprawy jakości, efektywności i wydajności swojej pracy.
Gwarantujemy również działanie w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych.
Kierownictwo firmy deklaruje ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.
Mając powyższe na uwadze przyjęliśmy następujące założenia i cele:
• nieustanny rozwój firmy oraz dodatni wynik ekonomiczny,
• zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
• doskonalenie procesów związanych z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zmniejszanie ilości odpadów komunalnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,
• zdobycie uznania klientów i znaczącej pozycji na rynku usług komunalnych,
• ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm i innych regulacji, a także trendów rynkowych
• zapewnienia dostarczania wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów i zobowiązań
• Poprawa bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenie infrastruktury firmy poprzez wdrożenie systemu monitoringu
• Optymalizacja kosztów dostaw i kosztów produkcji poprzez poszerzenie gamy dostawców i ergonomiczne rozplanowanie maszyn w procesie produkcji
• Pomagać klientom wszechstronną pomocą w rozwiazywaniu problemów, z którymi się do nas zwracają
Cele te realizujemy poprzez:
• wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
• motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków,
• korzystanie z usług dostawców, którzy spełnią wymagania naszej firmy,
• monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów,
• szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania oraz szkolenia zawodowe.
• stworzenie właściwej infrastruktury technicznej oraz kreowanie przyjaznego środowiska pracy,
• zespołowe rozwiązywanie problemów i analizowanie przyczyn powstawania niezgodności oraz podejmowanie działań zapobiegających ich powstawaniu,
• zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez optymalizację kosztów własnych i podnoszenie stopnia wykorzystania zasobów.
Warszawa, 05.01.2018r.

 

  

 

 


Powrót