Polityka jakości

Powrót

    Osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług oraz zadowolenie klientów zawsze było i jest głównym priorytetem naszego przedsiębiorstwa. Temu celowi podporządkowane są wszelkie działania podejmowane przez kierownictwo firmy, dotyczące zarówno doboru wykwalifikowanego personelu jak i rozbudowy oraz modernizacji parku maszynowego.

    Fachowa obsługa naszego personelu, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby klienta są składowymi naszego sukcesu.
Stawiamy na młodych ludzi. Kreatywność załogi oraz łatwość w dostosowaniu się do potrzeb danej chwili, pozwalają osiągnąć nam wysoki standard wykonywanych usług.

    Zastosowanie najnowszych, możliwych do wykorzystania zdobyczy technologicznych pozwala na wprowadzenie dodatkowych oszczędności przy wykonywanych zleceniach i daje gwarancję bezawaryjnej pracy.

    Naszym klientom gwarantujemy działania w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, w dbałości o środowisko naturalne. Posiadamy decyzje zezwalające na odbiór odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Atutem naszego przedsiębiorstwa jest ekologiczne podejście do odbieranych odpadów poprzez ich zaawansowaną segregację oraz przekazanie do ponownego przetworzenia.

    Mając powyższe na uwadze przyjęliśmy następujące cele jakościowe:
       - nieustanny rozwój firmy,
       - zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług,
       - spełnienie wymagań naszych klientów oraz zdobycie ich uznania.

    Naszymi atutami są:
       - konkurencyjne ceny świadczonych usług,
       - szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klienta,
       - w 100% polski kapitał.


Właściciele

Wojciech Byśkiniewicz                Monika Byśkiniewicz

Powrót