Posypywarki

Powrót

Posypywarki – pojazdy do zimowego utrzymania dróg i placów

Multikar z pługo-posypywarką z przeznaczeniem do odśnieżania wąskich uliczek lub chodników. Jednorazowy przejazd pługo-solarki oczyszcza pas o szerokości do 2m.
 

Multikar z pługo-posypywarką

Pługo-posypywarka z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg oraz placów. Jednorazowy przejazd pługo-solarki oczyszcza pas jezdni o szerokości do 3,5m.
 
Pługo-posypywarka w czasie odśnieżania


Do sprawnego i szybkiego zwalczania śliskości niezbędne jest posiadanie floty nowoczesnych pługo-solarek.

Flota pługo-posypywarek

Samochód skrzyniowy do wywozu śniegu wyposażony w HDS z zamontowaną łyżką samozaładowczą jest w stanie jednorazowo zabrać do 21m3 spryzmowanego śniegu.

HDS z łyżką przy załadunku śniegu

Powrót