Prace nocne

Powrót

Polewarki PZN-8 Nasza firma świadczy swoje usługi również nocą. Ze względu na zbyt duży ruch uliczny w ciągu dnia, niektóre z prac muszą być wykonywane nocą. Zamiatarki czyszczące główne ulice Warszawy, pracując w ciągu dnia stwarzałyby zbyt duże utrudnienia na naszych i tak już zakorkowanych ulicach. Analogicznie zmywarki, pracują najefektywniej nocą, gdy ruch na drogach jest znikomy. Jadąca polewarka w ciągu dnia mogłaby poza tym ochlapać wodą pod wysokim ciśnieniem przypadkowych przechodniów. W ciągu dnia również nie sposób wywieźć odpadów komunalnych z większości nowoczesnych biurowców w centrum miasta, ze względu na brak dojazdu do altan śmietnikowych. Dlatego dostosowując się do potrzeb klientów, nasze śmieciarki wywożą odpady również w nocy.
Zamiatarki na Moście Śmieciarka w nocy opróznia Bobry Mała śmieciarka obsługująca nocą biurowce

Powrót