Zbiórka elektrośmieci

Powrót

Nasza firma prowadzi bezpłatny punkt zbiórki elektrośmieci przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie. Elektrośmieci to Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) – czyli niepotrzebne urządzenia typu: żelazka, telefony, wiertarki, pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki, sprzęt audio, telewizory itp. (pełny wykaz w załączniku do ustawy o ZSEE – link do ustawy).

Elektrośmieci

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wyprodukowane (sprzedane) po 2005  roku oznaczone są symbolem przekreślonego kosza.
Eko-kosz

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika - jest to karalne, nawet do 5000 zł! Nie powinno się też przechowywać takich odpadów np.: w piwnicach, ponieważ zawierają trującą rtęć, freon i inne szkodliwe pierwiastki. Dlatego elektrośmieci należy zbierać selektywnie i oddawać do punktu zbiórki elektrośmieci, gdzie następnie zostaną bezpiecznie przetworzone w specjalnym zakładzie przetwarzania.

Powrót