Selektywna zbiórka odpadów

Powrót

Dbając o środowisko naturalne wprowadziliśmy segregację odpadów już na etapie budowy obiektów. Natomiast z obiektów już funkcjonujących odbieramy odpady z zastosowaniem selektywnej zbiórki w różnych systemach.


W ramach selektywnej zbiórki odpadów oferujemy klientom odbieranie posegregowanych odpadów w zestawach workowych lub z pojemników plastikowych. Poniżej przedstawiamy rodzaje obsługiwanych zestawów:
 

Zestaw worków z tworzywa LDPE o pojemności 110L
Worki do selektywnej zbiórki

Zestaw plastikowych pojemników typu SM o pojemności 240L
Pojemniki 240L do selektywnej zbiórki
Zestaw plastikowych pojemników typu Bóbr o pojemności 1100L 
Pojemniki 1100L (Bobry) do selektywnej zbiórki
Zestaw plastikowych pojemników typu MiniLeader o pojemności 1500L
Pojemniki 1,5m3 (Dzwony) do selektywnej zbiórki

Świadczymy także usługi zbiórki selektywnej w specjalnie oznaczonych pojemnikach na odpady surowcowe tzn. takie, które składają się z posegregowanych wcześniej odpadów (szkło, papier, plastik) ale wrzuconych razem do jednego pojemnika w kolorze czerwonym. Nasza firma oferuje estetyczne plastikowe pojemniki w następujących pojemnościach:


Plastikowy pojemnik typu SM o pojemności 240L na odpady surowcowe
Pojemnik 240L na odpady surowcowe
 
Plastikowy pojemnik typu Bóbr o pojemności 1100L na odpady surowcowe
Pojemnik 1100L (Bóbr) na odpady surowcowe

Posiadamy pojazdy przeznaczone do obsługi pojemników typu MiniLeader (dzwony) dla potrzeb selektywnej zbiórki na odpady segregowane: papier, szkło, tworzywa sztuczne. Trójdzielna komora załadunkowa gwarantuje czystość wysegregowanych odpadów dla danej frakcji odpadowej. Opróżnianie pojemników odbywa się przy pomocy dźwigu HDS, w który wyposażony jest samochód skrzyniowy. Skrzynia załadunkowa podzielona jest na trzy komory dzięki czemu można opróżnić trzy pojemniki przy jednym podjeździe samochodu. Trójdzielna skrzynia załadunkowa chroni również przed mieszaniem się odpadów zachowując czystość każdej frakcji odpadowej. Zestawy pojemników do selektywnej zbiórki praktykowane są głównie na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz przy większych biurowcach.


HDS do selektywnej zbiórki odpadów

Powrót