Zakład przetwarzania odpadów - proces sortowania

zakład sortowania odpadówgaleria
SortowaniesortowniaZmieszane odpady komunalne dostarczane są do obszaru przyjęcia w hali sortowni. Potem trafiają na linię technologiczną, gdzie na wstępnym etapie oddziela się duże folie, karton, szkło i inne odpady, które utrudniają sortowanie na dalszym etapie.

Kolejno, na wielkich sitach bębnowych, odbywa się podział na frakcje: organiczną i materiałową (tu znajduje się większość surowców wtórnych). Frakcja organiczna trafia do kompostowania, natomiast frakcja materiałowa podlega dalszej segregacji.

Z pozostałych odpadów, na wielkich magnesach (separatorach metali) wydzielane są niemal wszystkie metale żelazne, a następnie metale nieżelazne.

Potem specjalne separatory (optopneumatyczne) wydzielają z frakcji materiałowych tworzywa sztuczne (folie, butelki PET) oraz oddzielnie papier. Te automatycznie wydzielone surowce są już tylko doczyszczane przez pracowników zajmujących się kontrolą jakości w odpowiednich kabinach.

To co pozostaje po wydzieleniu wszystkich surowców wtórnych trafia na linię, która oddziela odpady wysokoenergetyczne. Z nich powstaje paliwo alternatywne (RDF) poprzez rozdrabnianie odpadów do frakcji 40 mm. Tylko nieznaczna część odpadów pozostająca po całym procesie odzysku trafia do składowania.





Powrót